Vítejte na webu - elektronické stavebnice pro kutily i profesionály

                Tyto stránky Vám nabízí široký sortiment elektronických stavebnic.

V případě zájmu o zaslání kterékoliv stavebnice z nabízeného

sortimentu  použijte záložku OBJEDNÁVKY,

kde prosím uveďte přesnou adresu doručení a kód stavebnice. Nebo použijte rovnou email.

Děkuji.

 

Vyjádření prodejce (výrobce a autora) v duchu zákona č.22/1997 o technických požadavcích na výrobky:Výrobce stavebnic zaručuje správnou a bezchybnou činnost stavebnic po jejím odborném a bezchybném sestavení. Protože se však jedná o hobby stavebnice určené pro kutily a ne o finální výrobky, nelze převzít jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené špatnou činností zařízení v případě neodborného sestavení a provozování za podmínek, které jsou v rozporu s konstrukčním návodem přikládaným ke stavebnicím. Stavebnice nejsou určeny k ovládání zařízení, strojů a přístrojů, které by mohly při špatné funkci stavebnice způsobit škodu na zdraví či majetku lidí. Technické popisy a fotografie stavebnic jsou volně přístupné na stránkách prodejce https://www.elektronicke-stavebnice.cz/stavebnice, aby měl každý konstruktér možnost se seznámit s technickými daty stavebnic ještě před jejích zakoupením.

 

Většina zde uvedených stavebnic se připojuje na bezpečné napětí což je, do 50V AC střídavých nebo 75V DC stejnosměrných.

 

Zvláštní pozornost však vyžaduji stavebnice připojené přímo na síť 230V. Napětí je životu nebezpečné. Proto stavebnice připojené na síť 230V smí zapojit jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací (vyhl.50/1978 §6 a vyšší). Před samotným připojením zamezte možnému kontaktu se součástkami, které jsou pod napětím. Stavebnice před připojením a během provozování musí být instalovány a umístěny tak aby byly splněny požadavky normy ČSN 342000-4-41 (Elektrotechnické předpisy, ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, Část 4: Bezpečnost, Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem) To je například umístěny v plastových krabičkách k tomu určených, případné kovové díly a šrouby musejí být galvanicky odděleny od síťového napětí.Pokud budete konstrukci doplňovat o další prvky, jako jsou spínače, konektory, vodiče, vždy je volte s ohledem na provozní napětí a proud.

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

www.elektronicke-stavebnice.cz